Algemeen

ZAmpone architectuur cvba is een Brussels architectenvennootschap met als vennoten Tom De Fraine, Bart Van Leeuw & Karel Petermans. ZAmpone architectuur is doorheen de jaren gegroeid tot een multidisciplinair team. Door heel verschillende werkervaringen bij kwaliteitsvolle architectenbureaus en doorheen de variatie aan eigen projecten hebben de vennoten zich als volwaardige architecten kunnen vormen. Bij onze samenwerking worden de verschillen in karakter en ervaring tussen de vennoten als een fundamentele meerwaarde aanzien.

Ook onze medewerkers hebben elk hun eigen specialisatie en uitgesproken eigenheid: een tuin-en landschapsarchitect, 2 interieurarchitecten, 2 ir-architecten en 5 architecten waarvan één met internationale ervaring.

Op deze wijze hebben we de nodige know-how en ontwerpspirit voor de verschillende schalen s-m-l-xl van het ontwerp in huis.

1

Werkwijze

De ontwerpfase wordt gestart vanuit een kritische analyse van de site en de opdracht. Zonder onszelf vast te pinnen op een vooropgezette architectuuropvatting, wordt gezocht naar de meest geschikte oplossing die zowel op architecturaal, constructief, en op duurzaam vlak als vanuit het oogpunt van programma en organisatie een inventief antwoord geeft op de gestelde vraag en het gestelde budget.

Als ontwerpers onderscheiden we ons door een interne diepgaande discussiecultuur doorheen alle fases van een project. We zijn overtuigd van de meerwaarde van de inzichten en vrij onderzoek van verschillende meningen en invalshoeken. Dit alles doen in nauwe samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen en instanties en onze klanten is van essentieel belang om tot een oplossing te komen waarvan iedereen tevreden is.

Team 3

Multidisciplinair Team

Meer en meer wordt de nood aan gespecialiseerde studies, op maat van het project, groter. Het komt erop aan om op elk studiedomein (zowel stedenbouwkundig, architecturaal, artistiek, structureel als technisch) over voldoende kennis en ervaring te beschikken en eveneens op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen op elk studiedomein.

Vandaar dat ZAmpone architectuur steeds een multidisciplinair team samenstelt op maat van het project waarbij de aanwezigheid van elk lid cruciaal is omwille van zijn specialisatie

DSC 3217

Visie

ARCHITECTURALE KWALITEIT

De vraag “wat is architecturale kwaliteit” is veelvuldig en kan op oneindig veel wijzen beantwoord worden. Het exploreren van en zoeken naar passende antwoorden binnen de context van een project is voor ZAmpone architectuur de essentie van het ontwerpen. Dit zoeken en onderzoeken maakt kwetsbaar omdat het geen kader van sluitende verantwoording en vastomlijnde meningen biedt, maar het opent wel de wegen naar ongekende inzichten.

ESTHETHIEK

Architectuur is geen esthetische keuze, het “waarom” van ontwerpbeslissingen is belangrijk om een overtuigende, doordachte en betrouwbare architecturale kwaliteit te realiseren.

Ontwerpen vloeien voort uit de uitgangspunten, verwachtingen en randvoorwaarden van het project in relatie tot de ontwerpinzichten. De enorme verscheidenheid aan programma’s en de open explorerende ingesteldheid van ZAmpone architectuur zorgen voor een grote variëteit binnen de projecten.

SPEKTAKEL

De projecten van ZAmpone architectuur zijn op zich weinig spectaculair, en net hierin ligt tegelijkertijd ook de kwaliteit ervan. Geslaagde projecten zijn deze waar een juiste weelde en levensvreugde vanaf straalt en die als geheel eenvoudig bruikbaar en begrijpbaar zijn.

DUURZAAM BOUWEN

Het inherent koppelen van het ‘duurzame denken’ aan architecturale kwaliteit, en niet enkel het toepassen van ecologische termen, systemen en technieken naast, op en in elkaar, is één van de grootste uitdagingen voor onze hedendaagse architectuur. Uiteraard zijn het “lage energie” of ook het passiefverhaal, het gebruik van gezonde/duurzame materialen en het toepassen van een doorgedreven integrale toegankelijkheid voor ZAmpone architectuur een evidentie. Dit werd reeds in verscheidene projecten in de praktijk bewezen.

Duurzaam bouwen betekent voor ons eveneens het toekomstgericht en aanpasbaar bouwen. Dit doet ZAmpone architectuur door het projecteren van toekomstscenario’s om een goede functionaliteit in de toekomst te verzekeren

Visie 2 2019

Algemeen

ZAmpone architectuur cvba is een Brussels architectenvennootschap met als vennoten Tom De Fraine, Bart Van Leeuw & Karel Petermans. ZAmpone architectuur is doorheen de jaren gegroeid tot een multidisciplinair team. Door heel verschillende werkervaringen bij kwaliteitsvolle architectenbureaus en doorheen de variatie aan eigen projecten hebben de vennoten zich als volwaardige architecten kunnen vormen. Bij onze samenwerking worden de verschillen in karakter en ervaring tussen de vennoten als een fundamentele meerwaarde aanzien.

Ook onze medewerkers hebben elk hun eigen specialisatie en uitgesproken eigenheid: een tuin-en landschapsarchitect, 2 interieurarchitecten, 2 ir-architecten en 5 architecten waarvan één met internationale ervaring.

Op deze wijze hebben we de nodige know-how en ontwerpspirit voor de verschillende schalen s-m-l-xl van het ontwerp in huis.

1

Werkwijze

De ontwerpfase wordt gestart vanuit een kritische analyse van de site en de opdracht. Zonder onszelf vast te pinnen op een vooropgezette architectuuropvatting, wordt gezocht naar de meest geschikte oplossing die zowel op architecturaal, constructief, en op duurzaam vlak als vanuit het oogpunt van programma en organisatie een inventief antwoord geeft op de gestelde vraag en het gestelde budget.

Als ontwerpers onderscheiden we ons door een interne diepgaande discussiecultuur doorheen alle fases van een project. We zijn overtuigd van de meerwaarde van de inzichten en vrij onderzoek van verschillende meningen en invalshoeken. Dit alles doen in nauwe samenwerking en communicatie met alle betrokken partijen en instanties en onze klanten is van essentieel belang om tot een oplossing te komen waarvan iedereen tevreden is.

Team 3

Multidisciplinair Team

Meer en meer wordt de nood aan gespecialiseerde studies, op maat van het project, groter. Het komt erop aan om op elk studiedomein (zowel stedenbouwkundig, architecturaal, artistiek, structureel als technisch) over voldoende kennis en ervaring te beschikken en eveneens op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wijzigingen op elk studiedomein.

Vandaar dat ZAmpone architectuur steeds een multidisciplinair team samenstelt op maat van het project waarbij de aanwezigheid van elk lid cruciaal is omwille van zijn specialisatie