ZAmpone architectuur cvba

Scheldestraat 62
1080 Brussel
+32 (0)2 256 33 41
info@zampone.be

VAT BE 0885.994.436
IBAN BE96 7340 1949 6605
BIC KREDBEBB

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten - Provinciale Raad Vlaams-Brabant en Brussel-Hoofdstad
Tour & Taxis, Koninklijk Pakhuis - Havenlaan 86c bus 101, 1000 Brussel
Gedragscode: 
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten
Privacyverklaring:
Download hier