Freinet School GO! De Boomhut

 • 1911 Fre Web 09
 • 1911 Fre Web 08
 • 1911 Fre Web 07
 • 1911 Fre Web 06
 • 1911 Fre Web 05
 • 1911 Fre Web 03
 • 1911 Fre Web 04
 • 1911 Fre Web 01
 • 1911 Fre Web 02
1911 Fre Web 02 1911 Fre Web 01 1911 Fre Web 04 1911 Fre Web 03 1911 Fre Web 05 1911 Fre Web 06 1911 Fre Web 07 1911 Fre Web 08 1911 Fre Web 09
 • 1911 Fre Web 02
 • 1911 Fre Web 01
 • 1911 Fre Web 04
 • 1911 Fre Web 03
 • 1911 Fre Web 05
 • 1911 Fre Web 06
 • 1911 Fre Web 07
 • 1911 Fre Web 08
 • 1911 Fre Web 09

info

client
GO! De Boomhut
location
Alsemberg
surface
2300 m²
procedure
Competition - not selected
period
2019
team
ZAmpone Architectuur - OSK-AR architecten - Bouwbedrijf Dethier
artwork
Claar

Description

 • nl
 • fr
 • en

De huidige huisvesting van kleuter- en basisschool De Boom­hut is uitgeleefd en onmiskenbaar aan vervanging toe. Het Gemeenschapsonderwijs schrijft een architectuurwedstrijd voor een nieuwbouwschool uit en ZAmpone Architectuur neemt hier samen met bouwbedrijf Dethier en OSK-AR architecten aan deel. Het prachtige groene terrein van de school bevindt zich hoog op een heuvelflank en uitkijkt over de dorpscentra van Alsemberg en Sint-Genesius-Rode.

Het organi­seren van het ruime programma in één groot vo­lume bleek niet overtuigend. We splitsen het programma daarom op in vijf op zichzelf compacte volumes. Zo ontstaat niet alleen een project dat refereert naar de oude paviljoenschool, maar draagt het ook een kleinschaligheid uit waardoor het landschappelijk waardevol wordt. In concreto wordt een polyvalen­te refter centraal geplaatst als een kloppend hart met daar rond de verschillende deelfuncties als ar­men die zich uitstrekken in het landschap.

Dit ontwerp gaat niet enkel om een verzameling aan ruimtes maar heeft de ambitie om een instrument te zijn dat een innovatief pedagogisch project ondersteunt en vormgeeft. Vanuit de overtuiging dat ons onderwijs vandaag de dag moet voorzien in persoonlijke trajecten, differentiatie en het aanwakkeren van de intrinsieke motivatie tot leren, willen we inzetten op de implementatie van ruimtes waarin leerlingen leren zelfstandig te werken en gestimuleerd worden hun leerproces in handen te nemen.

Als speerpunt van bovenstaande ambitie gebruiken we speelstraten, leerstraten en polyvalente ruimtes die ontworpen zijn om zowel apart te gebruiken als in samenwerking met mekaar. De schoolbevolking kan er circuleren maar de zone zelf is een uitbreiding van wat er in de klas gebeurt. Smallere delen gaan over in pleintjes die ingevuld worden met zitplaatsen en tafeltjes. Dit biedt leerlingen de kans om korte overlegmomenten te organiseren, op eigen tempo leerstof te verwerken of even te pauzeren. Op die manier ontstaat er een flexibele en dynamische leeromgeving.

In de kleuterschool worden klassen aan mekaar gelinkt door een ruime speelstraat, in de lagere school in de vorm van een leerstraat waar je met de buren kan overleggen. Tussen beide ligt een polyvalente refter als ontmoetingsplaats waar kruisbestuiving tussen 2 leefwerelden kan plaatsvinden.

De klassieke klasmuren worden doorbroken door grote, 180° opendraaiende dubbele deuren om co-teaching en klasoverschrijdend werk mogelijk te maken. Tussen elke graadklas wordt een gemeenschappelijke ruimte met specifieke gebruiksbestemming geplaatst die gebruikt kan worden door alle leerlingen binnen dezelfde schoolvleugel. Deze ruimtes worden maximaal beglaasd zowel naar het atrium als naar de klas toe. Leerlingen kunnen dus makkelijk uitwijken naar één van deze ruimtes, door het visueel contact blijft het overzicht gegarandeerd. In een open school mag en kan iedereen zien waarmee je bezig bent.

Intelligente opbergsystemen faciliteren zelfstandig werk, leerlingen kunnen zelf hun materiaal halen en weer opbergen. In een overzichtelijk en ordelijk meubel krijgt elke leerling zijn vakje met bakje waarin eigen materiaal kan opgeborgen worden, zo hoeven leerlingen niet elke dag hun boeken mee naar huis te nemen. Kastmeubels worden voor 50% met open vakken ingericht zodat de plaats van het materiaal van alle dag meteen terug te vinden is. Minder frequent gebruikt materiaal zit netjes opgeborgen achter gelabelde kastdeurtjes.

Het doorbreken van de klasmuren beperkt zich niet enkel tot binnen in het gebouw maar treedt ook naar buiten. Het gebouw wordt verankerd in een inspirerend en avontuurlijk landschap en is op dergelijke manier vormgegeven dat elk volume met 3 gevels aan de buitenruimte linkt. Het landschap is ingericht met verschillende soorten plekken, gaande van moestuintjes over chill out hoekjes tot buitenklassen. Kinderen kunnen eenvoudigweg op ontdekking gaan en nieuwe ervaringen opdoen van waaruit de inhoud van een nieuwe les kan ontstaan.

Op de speelplaatsen is het van belang dat elk kind zijn plek kan vinden die past bij zijn of haar gevoel van dat moment. Sommige kinderen kunnen niet wachten om buiten te zijn en als een gek rond te crossen andere hebben net meer nood aan rustig hoekje waar niet elk moment een bal rond hun hoofd vliegt. Door het onderbreken van de speelplaats met klastuintjes en de meandering langs het groen worden verschillende rustpunten gecreëerd, het actieve ei kunnen kinderen dan weer op het aangrenzend omnisportveld kwijt.

info

client
GO! De Boomhut
location
Alsemberg
surface
2300 m²
procedure
Competition - not selected
period
2019
team
ZAmpone Architectuur - OSK-AR architecten - Bouwbedrijf Dethier
artwork
Claar